KSM

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46NVE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO - informujemy, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KSM Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 29.
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach związanych z realizacją przedmiotu umowy
  3. Do Państwa danych mogą mieć dostęp inne podmioty przetwarzające, np. firmy prawnicze, informatyczne, transportowe i inne na podstawie zawartych umów powierzenia.
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwania przedmiotu umowy, a po ustaniu tego okresu przez czas wynikający z przepisów prawa.
  5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: ksm@ksm.malopolska.pl.
  6. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Swoich danych, po wniesieniu sprzeciwu przestaniemy je przetwarzać, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa unijnego rozporządzenia RODO.
  8. Podanie danych jest warunkiem umownym i jest dobrowolne.
  9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Co to są pliki cookies?

Cookies, popularnie zwane ciasteczka, to niewielka informacja zapisywana w postaci pliku tekstowego przez serwer na urządzeniu użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z danego urządzenia. Pliki cookie nie zawierają danych pozwalających na Twoją identyfikację , nie są udostępniane osobom trzecim, a ich odczytanie jest możliwe wyłączenie przez serwer, który je utworzył.
 

Do czego używamy plików cookies?

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają określić w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 

Jakich plików cookies używamy?

Wykorzystujemy dwa rodzaje plików. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies stałe - pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
 

Zmiany ustawień plików cookies

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania.